Шапиян, М. Әйел бақытының сыры / М.Шапиян. – Алматы, 2019. – 152 б.