Әбдікұлы Төлен, Оң қол.

Әбдікұлы Төлен, Оң қол: повестер мен әңгімелер / Т.Әбдікұлы. – Алматы: Атамұра, 2020. – 352 б.