Жағыпарұлы Жылқыбай, Қарасарт.

Жағыпарұлы Жылқыбай, Қарасарт: повестер мен новеллалар / Ж.Жағыпарұлы. – Алматы: Дәуір, 2023. – 352 б.