Өзбекәлі және мәдени майдан.

Өзбекәлі және мәдени майдан / С.Керімбай, Ә.Нәби. – 2-ші басылым. – Алматы: Отбасы, 2023. – 384 б.