Артықбаев Ж.О., Қазақстан Өзбектері: тарихы, шаруашылығы мен мәдениеті, рухани өмірі мен қазіргі жағдайы = Узбеки Казахстана: история, хозяйство и культура, духовная жизнь и современность / Ж.О.Артықбаев. – Астана, 2018. – 336 б. – (қазақ, орыс тілдерінде)