Әуез Мұрат, Ділім / М.Әуез. – Алматы, 2018. – 376 б. + 80 қосарбет. – (қазақ, орыс, ағылшан және ұйғыр тілдерінде)