Латын әліпбиіне көшу: ғылыми-қоғамдық негіздер, даму процессі және басты мәселелер. – Астана, 2018. – 280 б.