Мамытұлы Ахмет, Шығармалар жинағы / А.Мамытұлы. – Астана, 2018. – 328 б.