Әріп Ғалым, Дыбыстар дірілі: өлеңдер, поэмалар, толғаулар / Ғ.Әріп. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 288 бет