Телеуова Зияш, Құлаған үйдің құпиясы: жасөспірімдерге арналған көркем шығарма / З.Телеуова. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 144 бет.