Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері / құраст. Н.А.Ештаева, Б.М.Адамбекова. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2019. – 672 бет