Жұмат-Әлмашұлы Жолтай, Бесік ұшқан күн: әңгімелер, пьесалар, киноромандар, кинодрамалар / Ж. Жұмат-Әлмашұлы. — Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 384 бет