Бектемісов Асқарбек, Тәуелсіздік тартуы /А.Бектемісов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 320 бет