Елеукенов Шериаздан, Көп томдық шығармалар жинағы. Жетінші том. Т.7 /Ш.Елеукенов. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 384 бет