Әлем: Альманах: өлеңдер, очерктер, әңгімелер. – Алматы: Жазушы, 1991. – 496 бет., суретті