Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.4. Хикмет кітабы: ойлар, мысли, thoughts / Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 320 б.