Негимов Серик, Шығармалары. Бес томдық. Т.3. Қазақтың сал-серілері: монография, зерттеу мақалалар, эсселер және ой-толғаныстар / С.Негимов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 400 б.