Кумисбаев Шакен, Қылмыскер құтылмайды…: Шытырман оқиғалы шығармалар / Ш.Кумисбаев. – Алматы: Дәуір, 2020. – 280 б.