Қазақтың Қалдарбегі / құраст. Б.Сарбалаұлы. – Алматы: ARNA, 2020. – 368 б.