Байсеркеұлы М., Сахна сыры / М.Байсеркеұлы. – Алматы: Дәуір, 2020. – 368 б.