Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.8. Түркістанда туған ойлар / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 392 б.