Қасиетті Орбұлақ: Тарихи жинақ / Құраст.: Б.Нұржеке-ұлы. – Алматы: Жалын, 2018. – 500 бет.