Айдабосын Есболат, Тибет аруы: Әңгімелер мен хикаяттар / Е.Айдабосын. – Алматы: Алматы-Болашак, 2020. – 384 б.