Елеукенов Шериаздан, Көп томдық шығармалар жинағы. Т.8 / Ш.Елеукенов. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 384 б.