Кемелбаева Айгүл, Папирус / А.Кемелбаева. – Алматы: Алматы-Болашак, 2020. – 416 бет.