Ахметов Арман, Сәмеке хан улеті: Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Көптомдық. Т.4 – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 248 бет