Естеліктегі Алаш: Ғылыми-танымдық басылым / Құраст.: С.Б.Жұмағұл. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 488 бет