Қожанұлы С., Таңдамалы мақалалары мен архив құжаттары = Сборник избранных статей и архивных материалов / С.Қожанұлы; құраст. Т.Хазретәлі, А.Шәріп. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 496 бет. – (қазақша, орысша)