Қасқабасов Сейіт, Таңдамалы. Т.6. Заман. Қоғам. Руханият / С. Қасқабасов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 320 бет