Абай және қазақ социумы: Ұжымдық монография. Т.1.Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 296 бет