Абай және қазақ социумы: Ұжымдық монография. Т.2.Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 408 бет