Абай және қазақ социумы: Ұжымдық монография. Т.4.Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 352 бет