Досанов Сәбит, Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.10. Әдеби сын. Көсемсөз / С.Досанов. – Алматы: Арда+7, 2020. – 576 бет