Кәпұлы Д., Наурызбаева З., Жаңбырбай А., Отпан таудың басында ұран оты /Д.Кәпұлы, З.Наурызбаева, А. Жаңбырбай. – Алматы: Әдебиет, 2020. – 424 бет