Кемелбаева А., Ақыш Н., Кенебай Ж., Арқаның кербез сұлу Кокшетауы / А.Кемелбаева, Н.Ақыш, Ж.Кенебай. – Алматы: Әдебиет, 2020. – 272 бет