Құлыяс Табыл, Таңдамалы. Бес томдық. Т.5 / Т.Құлыяс. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 576 бет