Медетбек Т., Шығармалары 7 томдық. Т.6.  / Т.Медетбек. – Алматы: Керемет медиа, 2020. – 320 бет