Мэн, Д. Шыңғыс ханның көшбасшылық құпиясы / Д.Мэн. – Алматы: LOX POPULI,2010. – 216 б.