Мұқан, Ш. Көшбасшылық: оқуға тиіс 10 кітап / Ш.Мұқан. – Алматы: Мазмұндама. – 2020. – 256 б.