Есенберлин, І. Көшпенділер / І.Есенберлин. – Алматы: Книжный клуб, 2021. – 792 б.