Стрелкова, И. Шоқан Уәлиханов: ғұмырнамалық деректі хикаят / И.Стрелкова; аударғ. Қ.Құрманғали. – Алматы: Қазақстан, 2008. – 320 бет