Кенжеахметұлы, Сейіт. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары / С. Кенжеахметұлы. – Алматы: Атамұра, 2013. – 384 б. суретті. (Қазақ мәдениетінің суретпен безендірілген энциклопедиялары).