Кәкенұлы, Жеңіс. Ақ зер: немесе қазақтың бейнелеу әлемі суретші көзімен / Ж.Кәкенұлы. – Астана: Фолиант, 2013. – 320 б.