Жабаев Жамбыл. Шығармалар жинағы. 10 томдық. 4-том: естеліктер / Ж.Жабаев. – Алматы: Қазығұрт, 2021. – 400 б.