Жабаев Жамбыл. Шығармалар жинағы. 10 томдық. 10-том: ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / ҚР ұлттық кітапханасы; құраст. Г.Т.Алакушікова, Л.К.Қалмағамбетова. – Алматы: Қазығұрт, 2021. – 404 б.