Қани Арман. Сен және мен: жыр жинағы / А.Қани. – Астана: Фолиант, 2012. – 296 б.