Ахметов Зәки. Таңдамалы шығармалар = Избранные сочинения. 10 томдық. 1 т. / З.Ахметов. – Нұр-Сұлтан: Astana ORDA, 2021. – 480 б.