Әсемқұлов Таласбек. Шығармалары. 6 т.: Өнер. Көсемкөз. Сұхбат / Т.Әсемқұлов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2021. – 400 б.