Сәрсеке Медеу. Қазақтың Қанышы: деректі ғұмырнама роман = Феномен: роман-эссе = The Phenomenon: documentaru novel about Kanysh Satpayev. – 8-басылымы / М.Сәрсеке. – Астана: Фолиант, 2018. – 960 б.