Мағауин, Мұхтар. Қобыз сарыны: ХV-XVIII ғасырларда жасаған қазақ ақын, жыраулары. Монография / М.Мағауин. – Алматы: Атамұра, 2006. – 264 б.